E-training

Start

Verzorgt uw organisatie verkeers- en mobliteitsopleidingen? Wij kunnen maatwerk leveren in de vorm van een eigen online oefenplatform. Er zijn standaardmodules Wegcode B, C en D en Vakbekwaamheid C en D. Daarnaast kunnen wij de inhoud afstemmen op uw opleidingsbehoefte. Het platform omvat een oefenwebsite voor de leerlingen en een leerlingvolgsysteem voor de lesgever.

Leerlingwebsite

oefening_voorrang

Alle deelnemers krijgen toegang tot een website waar ze volop kunnen oefenen en die de scores van iedere deelnemer voortdurend bijhoudt en weergeeft. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld van de vorderingen per onderdeel. In een oogopslag kan een deelnemer zien welke onderdelen hij al beheerst en welke nog niet.

Aan het einde van elke oefenreeks krijgt de cursist een overzicht van alle juiste en foute antwoorden. Vervolgens kan hij kiezen om de hele reeks opnieuw te maken, alleen zijn fouten
te hernemen of aan het volgende onderdeel te beginnen.

Leerlingvolgsysteem

statistieken

De lesgever krijgt via een speciale login toegang tot een leerlingvolgsysteem. Hier kan hij de scores van iedere deelnemer bijhouden en zien hoeveel tijd iedereen online is geweest. Per vraag ziet de lesgever het percentage juist beantwoorde vragen van zijn klas, evenals het totale aantal correct en foutief beantwoorde vragen per deelnemer. Via de uitgebreide statistieken kan de lesgever de vorderingen per onderdeel van iedere deelnemer bekijken.