Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Verjo B.V. en haar gelieerde ondernemingen door middel van ICT systemen en klantensysteem van Verjo B.V. en de verwerkingen via onze website verjo.nl en alle gekoppelde websites alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Verjo B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website en onze ICT systemen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Verjo B.V. u dient zich ervan bewust te zijn dat Verjo B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die wellicht via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze websites benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Verjo B.V., vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen op servers van Verjo B.V. en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Verjo B.V. worden gebruikt om u te informeren over Verjo B.V. en haar diensten. Uw e-mailadres en eventuele andere gegevens zal/zullen slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Verjo-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Verjo B.V. en gelieerde ondernemingen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Verjo B.V.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels betreffende in de mailing aangegeven methode.

Bewaartermijn
Verjo B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Onze websites maakt gebruik van cookies. 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Verjo B.V.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.